Aktuality

18.12.2022
Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČR, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ČR, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a RBP, Zdravotní pojišťovna ČR přistoupily k bonifikaci poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech.
Do tohoto projektu se mohou zapojit lékárny a odloučená oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. 
Jaká jsou kritéria? 
Smluvní vztah s pojišťovnou, jediné zastoupení v obci, smluvní poskytovatel zdravotních služeb s nositelem výkonu – lékař v dané oblasti, dojezd k další lékárně minimálně 10 minut, příjem maximálně 6 milionů Kč z prostředků veřejného zdravotního pojištění za poslední uzavřený kalendářní rok. Jaká jsou další kritéria pro vyplacení bonifikací najdete zde:
https://www.vzp.cz/poskytovatele/bonifikace/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech/kriteria-pro-priznani-bonifikace-v-roce-2023?fbclid=IwAR1Tm9LQ745OMJVGDWksrDx-R9SGvF_v0-XPfBD3-yjCaGu5JRDJD5pv9zQ


17.12.2022
Jak hodnotíme úhradovou vyhlášku 2023?

Už v lednu 2023 začne platit nová úhradová vyhláška. Ta stanovuje hodnotu bodu, výši úhrad za hrazené služby a regulační omezení pro rok 2023. Připojujeme menší hodnocení vyhlášky našich expertů. 
Jsme rádi, že nezůstalo u původního 4% navýšení úhrad, ale že se vyhláška snažila reflektovat inflaci. Přesto už teď víme, že nebude navýšení úhrad dostačující. 
Vítáme navýšení bonifikací za preventivní prohlídky u praktických lékařů. Měla by ale více reagovat na proměňující se situaci ve zdravotnictví a v jednotlivých segmentech, z tohoto pohledu je její znění poměrně stagnující. 
Překvapením je, že nedošlo ani k malému průlomu v oblasti telemedicíny, například v některých segmentech. Důsledky pandemie Covid 19 a války na Ukrajině se značně dotýkají každodenních životů každého z nás a přináší velmi zvýšené nároky nejen na fyzický, ale zejména na psychický stav lidí. V tomto směru bychom čekali větší připravenost. 
Plné znění Úhradové vyhlášky 2023, včetně odůvodnění, je možné dohledat na stránkách MZČR:
https://www.mzcr.cz/uhradova-vyhlaska-2023/?fbclid=IwAR3VXtXK3O2V7_2xsDOCWxOOc8MNGQ8NFfUAMmdLXOxWAPW_hAx61f6umJQ


30.11.2022
Jak fungují úhrady léků?

Na některé léky pacientovi přispívá nebo ho plně hradí jeho zdravotní pojišťovna, některé si platí v plné výši sám. Zákon stanovil, že léčivé přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis (tedy jsou volně prodejné), nemohou být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Existuje pouze několik výjimek. Na volně prodejné léky tedy zdravotní pojišťovny pacientovi nepřispívají – pacient si je platí sám. 
Taková léčiva je možné uvést na trh ihned po registraci.V současné době je jen na výrobci, zda se rozhodne požádat o to, aby byl jeho lék zcela či částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 
Detailní informace najdete na stránkách Národního zdravotnického informačního portálu:
https://www.nzip.cz/clanek/797-uhrada-leku-prispevek-zdravotni-pojistovny?fbclid=IwAR1qZwRWoCznZdPkDceibEoeB7CxLZI9Fmodwlysdkldel2gOMmxHioqTes


Informace

Průměrná úspěšnost vykazování z naší strany je 98,9 %.

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013. Vaše data držíme v bezpečí.

Používáme vlastní software nezávislý na Vašem systému.

Jsme jediná společnost na českém trhu v tomto oboru.

Kontakty

STROFIOS, a.s.
Rosmarin Business Center
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

  +420 730 180 940
  podatelna@strofios.cz

IČO: 29007020
DIČ: CZ29007020

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15796.