Aktuality

07.05.2021
Chystané spuštění ePoukazu od 1.1.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv minulý týden na svém historicky prvním webináři k ePoukazům představil jejich možné elektronické řešení směrem k dodavatelům softwaru. Jelikož byl o webinář velký zájem, zorganizoval SUKL opakování tohoto webináře i tento týden. 

Jak by se asi dalo očekávat, proces ePoukazů bude založen na stejném principu jako již několik let fungují eRecepty. Lékař vystaví poukaz, který bude odeslán do centrálního úložiště. Pacient s ID poukazu nebo s celou průvodkou dojde do výdejny zdravotnických potřeb. Tam na základě ID vydávající vyvolá z centrálního úložiště veškeré potřebné informace k vydání ePoukazu. 

Evidence ePoukazů je zatím nepovinná. Očekává se, že bude od června připravené testovací prostředí pro dodavatele softwaru a od září či října zahájen pilotní provoz tak, aby byl dostatek času na ladění systému. Od 1.1.2022 by byl zahájen provoz ostrý. 

Elektronický systém ctí odlišnosti poukazů od receptů. Prostředí je tedy přizpůsobené všem třem druhům poukazů — poukazu na foniatrickou zdravotní pomůcku, léčebnou a ortopedickou zdravotní pomůcku a také na brýle a optickou zdravotní pomůcku. Proces ePoukazů se bude lišit dle toho, zda bude potřeba zdravotní pomůcku schválit pojišťovnou nebo se bude jednat o zdravotní pomůcku bez schválení. Schvalování zdravotnických pomůcek by mělo probíhat nejprve poloelektronicky, později se očekává plná elektronizace i na straně pojišťoven. 

Přínosem by mělo být také postupné vylepšování kontrol a validace dat tak, aby nedocházelo např. k chybnému vydání neplatného poukazu v případě, že lékař není odborníkem v žádoucí odbornosti nebo ke zneužívání zdravotního pojištění opakovaným čerpáním stejné zdravotní pomůcky předepsané od různých lékařů.


13.04.2021
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění postoupila do druhého čtení

Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění byla schválena zdravotním výborem a postoupila do druhého čtení v poslanecké sněmovně. Jedná se o největší novelu tohoto zákona za posledních 13 let, která by měla mimo jiné sjednotit a zrychlit některé procesy zdravotních pojišťoven tak, aby byly co nejvíce omezené administrativní záležitosti a zdravotní služba byla rychleji dostupná pro pojištěnce.

Rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce na hrazené služby by tak mělo zaznamenat poměrně velké změny, které uleví i samotným pojišťovnám. U některých zdravotních služeb už by nemělo být nutné předchozí schválení zdravotní pojišťovnou.  U většiny žádostí, u kterých není nutné složitější přezkoumání, bude moci pojišťovna udělit souhlas bezodkladně. Naopak u případů, kdy je třeba provést další přezkoumání, je nutné zachovat pravidla správního řízení tak, aby se mohl pacient proti postupu pojišťovny v případě potřeby bránit. Tedy je třeba uchovat, případně zvýšit transparentnost. Novela zákona také zakotvuje oprávnění poskytovatele v neodkladných případech poskytnout potřebnou péči i bez předchozího souhlasu pojišťovny. Ta může odmítnout v takových případech proplatit hrazené služby jenom tehdy, pokud nebyly naplněny podmínky úhrady.

Odvolacím orgánem dle novely je „revizní komise“ zřízená při pojišťovně, obsazená většinově experty v oblasti práva a zdravotnictví, kteří nejsou zaměstnanci zdravotní pojišťovny, což by mělo zajistit mimo jiné větší nezávislost v rozhodování.

Ve vztahu k poskytovatelům je také přínosné transparentnější dohodovací řízení. Profesní sdružení by měla nově informace o dohodovacích řízeních předávat na ministerstvo zdravotnictví ke zveřejnění. Měl by rovněž existovat protokol o výsledku dohodovacího řízení, ze kterého bude zřejmé, kdo s kým jednal, o čem a s jakým výsledkem.

Novela zákona, která je někdy také označována pro svou náplň jako „správní novela“ by měla přinést významné změny v úhradách zdravotnických prostředků, reformu v části stomatologické péče, léčebné inovativní péče, aj.

Současné pozměňovací návrhy, jak uvedl Zdravotnický deník zatím přináší rozšíření v oblasti hrazeného očkování (proti klíšťové encefalitidě nad 50 let věku, proti chřipce od 65 let věku a zdravotníky, proti papilomavirům), možnost předepisovat diabetické proužky internistou a zavádí také dispenzační taxu pro lékárníky.

 

Zdroj: MZČR, Zdravotnický deník


07.04.2021
Úhrady zdravotní péče pro rok 2020 a 2021 opět jinak

Snahy o vydání kompenzační vyhlášky pro rok 2021 byly zřejmé vzhledem k situaci kolem pandemie od začátku roku 2021. Nyní tak ministerstvo poslalo do sněmovny návrh nového zákona o kompenzacích poskytovatelům zdravotních služeb na rok 2021. Jen na lůžkové péči dochází od konce roku k 20% propadu výkonnosti nemocnic, což představuje snížení příjmů měsíčně o 3,2 miliardy korun. Omezení činnosti nemocnic v oblasti plánované péče z důvodu uvolnění kapacity pro covidové pacienty vydalo ministerstvo zdravotnictví ve svém mimořádném opatření.

Celkové náklady zdravotních pojišťoven na rok 2021 nemají proti původním plánům kvůli kompenzacím nikterak stoupnout. Otázkou zůstává, zda opravdu již v těchto plánech počítá ministerstvo se zvýšenými náklady za očkovací vakcíny, samotné očkování a antigenní testování nejen u poskytovatelů zdravotních služeb, ale také s testováním u zaměstnavatelů. 

Svaz zdravotních pojišťoven se navíc obává návrhu kompenzační vyhlášky, kde by ze zdravotního pojištění mělo jít dalších 12,2 miliard korun na odměny pro zdravotníky mimo nemocnice. Zatímco odměny pro nemocnice jdou ze zvláštního fondu mimo systém veřejného zdravotního pojištění, 100 000 Kč na zaměstnance mimo nemocniční péči by měly pojišťovny zaplatit ze svých prostředků. Oprávněně se tak ozývá kritika, zda vůbec systém českého zdravotnictví a zákon o zdravotním pojištění umožňuje vyplatit jakékoliv finance ze zdravotního pojištění, pokud se nejedná o úhradu za konkrétní péči. Kompenzace může mít podobu vyšší hodnoty bodu, vyšší úhrady za služby, regulační omezení nebo úpravy záloh. 

Kromě vzniku kompenzační vyhlášky pro rok 2021 podalo ministerstvo zdravotnictví k připomínkování také novelu kompenzační vyhlášky za minulý rok 2020. Ta by měla zohlednit nakolik původní kompenzační vyhláška v jakém sektoru zajistila dostatečnou úhradu, a zda byl mimo nemocničním poskytovatelům dán dostatek financí k odměnám pro pracovníky. Po skončení roku 2020 se totiž ukazuje, že propady v některých segmentech zdravotní péče byly větší, než se původně očekávalo. 

Zdroj: tribune.cz, zdravotnickydenik.cz


Informace

Průměrná úspěšnost vykazování z naší strany je 98,9 %.

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013. Vaše data držíme v bezpečí.

Používáme vlastní software nezávislý na Vašem systému.

Jsme jediná společnost na českém trhu v tomto oboru.

Kontakty

STROFIOS, a.s.
Rosmarin Business Center
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

  +420 220 580 315
  podatelna@strofios.cz

IČO: 29007020
DIČ: CZ29007020

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15796.