Aktuality

16.10.2018
! Finanční narovnání spirometrie !

Pokud Vaší pozornosti unikla informace Sdružení Ambulantních Specialistů o narovnání úhrady roku 2017 a 2018 z titulu změny seznamu výkonů u spirometrie a v odbornosti 205 i vyšetření funkce plic, dovolujeme si Vás na tuto možnost upozornit a nabídnout Vám pomoc v následujících situacích:

  1. Pokud byla v roce 2017 úhrada VZP omezena limitem a současně jste nepřekročili 125% referenční průměrné úhrady za vyžádanou péči, je možné podat dodatečně do konce října námitku proti vypořádání roku 2017. Námitce bude ze strany VZP vyhověno tím způsobem, že Vám bude doplacen rozdíl mezi výslednou hodnotou bodu a hodnotou bodu podle vyhlášky tak, aby výkony spirometrie a v odbornosti 205 i vyšetření funkce plic byly hrazeny plnou hodnotou bodu.

  2. Pokud jste v roce 2016 provedli u pojištěnců VZP minimálně 100 výkonů 25213 (spirometrie), respektive 50 výkonů 25215, 25217, 25225, 25227, 25231, bude Vám navýšeno PURO VZP za každý z uvedených výkonů jednotlivě. Maximální navýšení je 476,40 Kč na unikátního pojištěnce. Nové dodatky k úhradovým dodatkům VZP na rok 2018 by Vám měly být doručeny automaticky do konce listopadu. Podmínkou uplatnění navýšeného PURO v konečném vypořádání roku 2018 bude nepřekročení 125% referenční průměrné úhrady za vyžádanou péči. V případě vyššího překročení bude nutné se proti regulační srážce odvolat a vyžádanou péči odůvodnit, abyste nepřišli i o navýšení PURO.

  3. Pokud jste dosud nepodali námitky proti vypořádání roku 2017 u svazových zdravotních pojišťoven, do konce října je možné podat námitku jen u VoZP. V případě, že rozdíl v hodnotě bodu násobený počtem výkonů byl v roce 2017 u ostatních pojišťoven vysoký, doporučujeme s odvoláním na dohodu s Radou SAS formou námitky pojišťovny o této skutečnosti alespoň informovat vzhledem k předběžným úhradám a PURO pro období roku 2019.

  4. V roce 2018 budou spirometrie a v odbornosti 2015 i funkční vyšetření plic zohledněny svazovými pojišťovnami až v rámci konečného vyúčtování, automaticky je zohlední ČPZP, OZP (dohodou o narovnání) a ZPMV. Pojišťovny VoZP, ZPŠ a RBP zohlední tyto výkony jen na základě námitek proti konečnému vypořádání.

  5. Pokud máte z výše uvedených důvodů podhodnocené předběžné měsíční úhrady na rok 2018 a nechcete čekat do května na konečné vypořádání, je možné pojišťovny požádat o jejich navýšení a rozložení platby za uplynulé měsíce do zbývajících měsíců roku. VZP a ČPZP se Radě SAS výslovně zavázaly žádostem vyhovět.

V případě zájmu o naše služby se na nás obraťte a v objednávce uveďte, prosím, i počty výkonů 25213, 25215, 25217, 25225, 25227, 25231 z vašeho ambulantního informačního systému v odbornosti 205 a 207 jednotlivě za období 2015 – 2017 a zdravotní pojišťovny (případně 2018 po skončení období), abychom mohli společně posoudit odhad efektu a pravděpodobnost úspěšnosti podání námitek na pojišťovny v porovnání s časovým odhadem našich nadprací.


18.09.2018
Úhradová vyhláška 2019

Ve sbírce zákonů byla 14. září publikována vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených zdravotních služeb a regulačních omezení pro rok 2019, tzv. úhradová vyhláška. Její znění si můžete stáhnout zde.


26.08.2018
Novela seznamu zdravotních výkonů

Dne 26. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 143/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Novela nabyla účinnosti dnem 1.8.2018 a zpřehledňuje bodové ohodnocení zdravotních výkonů tím, že k nim je automaticky připočteno navýšení osobních nákladů jejich nositelů.


Informace

Průměrná úspěšnost vykazování z naší strany je 99,5 %.

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013. Vaše data držíme v bezpečí.

Používáme vlastní software nezávislý na Vašem systému.

Jsme jediná společnost na českém trhu v tomto oboru.

Kontakty

STROFIOS, a.s.
Rosmarin Business Center
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

  +420 220 580 315
  podatelna@strofios.cz

IČO: 29007020
DIČ: CZ29007020

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15796.